Fokusområder:

Overnattingstur i hengekøyer med fisking, tilbereding av mat på bål (husk generelt bålforbud 15.04-15.09), fisketurer i ferskvann, fisk på røykovn/bål og fokus på ville vekster og spor i naturen. Sopptur med kurs om sopp (gode matsopper og de farligste soppene). Introduksjon til harejakt.

I november ønsker vi å arrangere en helgesamling for de mellom 6-12 i fylket med tilbud om introduksjon av elgjakt, harejakt eller innendørs skyting. Her håper vi at noen ønsker å stille som arrangørklubb og det er fint å samarbeide med lokale samarbeidspartnere (jeger og fiskeforening osv).

Om dere har behov for utstyr (for eksempel utlån av fiskestenger, røykovn, kokeutstyr og annet friluftslivutstyr) går det an å bruke noe av midlene til dette for å få gjennomført aktivitet og arrangement.

Det er også ønskelig å utdanne nye instruktører i friluftsliv og noen av midlene skal brukes på dette.

 

Søknadsfrist er 01.september. Søknadene behandles fortløpende.

Skjema for å søke om midler finner dere her:

Søknad "høsting av utmarksressurser"

 

Frist for rapportering 10.november (enkel rapport i form av kort tekst, bilde og antall dugnadstimer)

Skjema for rapport finner dere her:

Rapport "høsting av utmarksressurser"