8.-10 september er det nok en gang klart for Dyrskun i Seljord. 4H Telemark deltar med aktiviteter på Sterke Nils-tunet og vi håper mange har lyst til å være med som frivillig. Sterke Nils-tunet viser frem norsk landbruk og bygdekultur i historisk og tradsjonelt perspektiv. 4H Telemark står for kunnskapsformidling gjennom aktiviteter som toving av ull, plantefarging (farger det som er tova), pressing av epler, røyking av fisk og tjærebrenning. Barn er en prioritert målgruppe.

Det er behov for både 4H-ere og voksne til ulike oppgaver. Dette er også en sosial og koselig helg med mulighet for å treffe kjente og å stifte nye bekjentskap.

For mer info eller om du har lyst til å være med er det bare å ta kontakt med organisasjonsrådgiver Marlin Nordhus: Telefon 90 54 13 83 eller 4htelemark@4h.no