Fristen for klubbane til å sende inn saker til årsmøtet 2024 vert altså den 22.12.2023.

Dette gjeld også vedtektsendringar.

Saker og vedtektsendringar kan sendast på epost til sfj@4h.no eller til leiar.sfj@4h.no

Gjeldande vedtekter frå 2022.