Sammen har styret ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumentene (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt hva styret skal prioritere.

Ønsker du kontakt med noen i fylkesstyret, finner du kontaktinfo her. 

Fadderordning

Styremedlemmene har ekstra kontakt og fokus på sine fadderklubber. 

klubb nummer Nemnd og klubber  Fadder fra fylkesstyret
  Indre Sør  
11021 Skogstjerna 4H, Ualand Helle Skretting
11043 Bjerkerota 4H, Bjerkreim Helle Skretting
11031 Firkløveren 4H, Gjesdal Helle Skretting
     
  Vindafjord   
11064 Bjoa 4H, Bjoa  Rune Bråthen
11011 Freidig 4H, Vats  Rune Bråthen
11052 Solstråle 4H, Sandeid  Rune Bråthen
11026 Falken 4H, Vikedal Rune Bråthen
11030 Hauk 4H, Imsland Rune Bråthen
11059 Skjold 4H, Skjold  Rune Bråthen
     
  Hå   
11028 Sjøglimt 4H, Brusand Jørgen Tuen
11010 Solglimt 4H, Vigrestad Jørgen Tuen
11037 Svala 4H, Varhaug Jørgen Tuen
11022 Vigre 4H, Vigre  Jørgen Tuen
                                                        
  Suldal   
11015 Bygdevon 4H, Sand Iris Merete Natten Frydenlund
11023 Snøklokka 4H, Suldalsosen Iris Merete Natten Frydenlund
11057 Fjellbjørka 4H, Nesflaten  Iris Merete Natten Frydenlund
11002 Ørnen 4H, Jelsa Iris Merete Natten Frydenlund
11044 Vannlilja 4H, Vanvik Iris Merete Natten Frydenlund
11016 Frisko 4H, Erfjord Iris Merete Natten Frydenlund
11068 Grytenuten 4H, Ropeid Iris Merete Natten Frydenlund
     
  Klepp / Time  
11018 Sjøsprøyt 4H, Orre  Mari Aksdal Hermansen
11040 Fram 4H, Horpestad Mari Aksdal Hermansen
11001 Soldogg 4H, Bore Mari Aksdal Hermansen
11033 Frøy 4H, Kverneland Mari Aksdal Hermansen
11042 Vibå 4H, Hognestad Mari Aksdal Hermansen
     
  Hjelmeland / Strand   
11038 Hjelmen 4H, Hjelmeland   Janne Fagerland Sjursen
11004 Jerv 4H, Årdal Janne Fagerland Sjursen
11017 Bygda 4H, Bjørheimsbygd Janne Fagerland Sjursen
     
  Tysvær                                                
11029 Vilje 4H, Tysværvåg Sigfrid Skogland Kristjansdottir
11060 Fjordsol 4H, Nedstrand  Sigfrid Skogland Kristjansdottir
     
  Sandnes og Sola  
11008 Skjalg 4H, Sola Jeanette Øyen
11020 Viking 4H, Julebygda Jeanette Øyen
11045 Fjellbygdå 4H, Sviland Jeanette Øyen
     
  Uten nemnd:   
11013 Utstein 4H, Mosterøy Jeanette Øyen
11035 Terna 4H, Sjernarøy Jeanette Øyen