Saman har styret ansvar for å styre 4H Rogaland fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere, men styret må sjølv avgjere korleis dei vil løyse oppgåvene.

Dette er fylkesstyret 2020: 

Leiar: Mari Aksdal Hermansen
Nestleiar: Sigfrid Skogland Kristjansdottir
Styremedlemmer: Helle Skretting, Jeanette Øyen og Rune Bråthen
Varamedlemmer: Iris Merete Natten, Janne Fagerland Sjursen og Jørgen Tuen

Ønsker du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.