Påmeldingen åpner 14.12.23 og stenger 18.01.24

Hva er styrevervkurs?

Styrevervkurs er kurs i de ulike rollene i et styre og hvordan oppgavene utføres, spesielt i 4H. Kurset er for de som er valgt inn som representanter i styret i 4H-klubbene sine. I tillegg tilbyr vi også et kurs i Friluftshelt. Dette kurset er for de som allerede kjenner til vervet sitt, eller bare vil være med på moroa i 4H.

Sammen med andre tillitsvalgte i 4H-klubbene i fylket vil dere få en opplæring i vervet deres og tilegne dere en kunnskap som ikke bare er nyttig i 4H, men også i andre sammenhenger.  Instruktørene har planlagt en helg med mye læring, lek og moro, så her er det bare å melde seg på! 

Prisen for kurset er kr. 800,- pr. person. Faktura blir sendt til klubben i etterkant av kurshelgen.

Overnatting vil være i Ognahallen, Salthelleren 1, 4364 Sirevåg. Her kan du og parkere.

Kurs og Årsmøte skal være på Ogna skule, Kyrkjeberget 2, 4364 Sirevåg

 

Hva handler de ulike kursene om?

Leder/nestlederkurs: Lær å lede hvordan du som leder i 4H-klubben skal lede møtene, arbeidsfordeling i styret, møteskikker, høstfestforberedelser og å lede årsmøtet.

Kassererkurs: Lær å føre regnskap og kassabok for klubben, om budsjett og litt om hvor en kan søke om penger.

Sekretær: Lær hvordan du lager innkalling, hvordan du skriver referat og møtebok, om informasjonsarbeid og styrearbeidet. Du får også lære hvordan du fører oppmøtelister, hva årsmeldingen skal inneholde, samarbeide med klubbrådgiver og hvordan du forholder deg til media og presse.

Kasserer: Som kasserer i 4H-klubben må du vite litt om regnskap, budsjett, loddsalg og om revisor. Dette og mye annet får du lære på kassererkurset.

Styremedlem: Som styremedlem er du et viktig medlem av styret i 4H-klubben din. På styremedlemskurset får du vite hva som er styrets oppgaver, arbeidsfordelingen i styret, ulike aktiviteter på møter og det å være «vikar» hvis en av de andre i styret ikke kan være på et 4H-møte i klubben din.

Startkurs: For deg som er helt ny inn i styret eller som vurderer å bli en del av klubbens styre.

Friluftsliv/Aspirantleder: For dere som har vært på mange kurs tidligere eller ikke har verv, men har lyst til å være med på kurs. Liker du å være ute? Har du lyst til å lære nye ideer til aktivitet i klubben din? Bli med på dette kurset da vel!  Aspirantleder -  For de som har Aspirantleder som prosjekt, eller ønsker å lære litt om hvordan en kan aktivisere/ ta vare på aspirantene i klubben.