Vi åpner for påmelding 15. november. 

Ny påmelding 1. Desember

Kursinnhold - Styrevervkurs

Vi vil i år tilby 6 forskjellige kurs;

Leder / nestleder
Dette er kurset for deg uten ledererfaring. Hvordan lede ett møte? Hvilken oppgave og ansvar følger vervet? Hvordan få til et godt samarbeid med resten av klubben og klubbstyret? Delegering av ansvar.

Kasserer 
Kurset inneholder regnskap og budsjett, vi gjennomgår oppgaver og ansvarsområder som følger dette vervet. Hvordan kan klubben få inntekter? Økonomisk planlegging, årsavslutning og rapportering.

Sekretær
For å dokumentere hva som skjer i klubben trenger du oversikt. Gjennomgang av møteboka, innkalling, referat, medlemsregister, årsmelding og årsplan.

Styremedlem
…er ofte første verv for mange. Innføring i styrearbeid generelt. Hva kjennetegner de forskjellige verva? Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre i styret gjør og være klar til å overta deres ansvar når det blir nødvendig.

Startkurs i styrearbeid
Her starter vi med grunnleggende informasjon om hva det vil si å være i et klubbstyre, hva 4H er og hvordan drive en 4H klubb.

Friluftsheltkurs
Liker du å lage mat på bål, være på tur og synes at enda flere 4H-ere bør få oppleve det samme? Vil du bidra til at flere får gode naturopplevelser, da kan du bli en friluftshelt! Friluftshelt kan være det perfekte 4H-prosjektet for en senior som kanskje har hatt «Friluftsliv» som prosjekt tidligere, og som nå har lyst til å ta mer ansvar for andre. 

En friluftshelt lærer selv grunnleggende kunnskap om friluftsliv og hvordan man kan ta med andre barn og unge på tur og friluftsaktiviteter. 
Her har vi plass til 15 deltakere og ønsker at flest mulig klubber skal være representert. Fint om klubbstyret avgjør hvem som skal være klubbens representant.