4H Rogaland sitt årsmøte er sundag 18.02, altså den siste dagen i styrevervskurshelga. 

Meir informasjon kjem. 

 

Er det noko du meiner me bør diskutera på årsmøtet? 
Send inn ein sak til årsmøtet. Frist 7. januar. Her er ein mal for korleis du skal senda inn saken (DOCX, 23KB)

Dette gjeld òg om ein vil ha gjennom vedtekstendringar. Her er gjeldande vedtekter.  (PDF, 698KB)

Saker og vedtektsendringar kan sendast på epost til rogaland@4h.no eller til leder.rogaland@4h.no