Representanter frå fleire 4H klubber i Rogaland møtte på ein tysdagkveld i mai 2020 på Teams med møteleiarar Sigfrid Skogland Kristjansdottir og Janne Fagerland Sjursen frå fylkesstyre og Linda Liem frå 4H kontoret.

Sigfrid og Janne var flinke til å leia møtet. Der fikk alle mulighet å fortelje kva hadde skjedd med klubben i koronatida og korleis dei har tenkt å starte opp igjen. Det var kjekt å høyre at dei fleste hadde allereie planlagt styremøter denne veka. Så fikk dei dele idear om loddsalg og starta dei å tenke allereie om hausten og særleg hasutfesten. 

Dette blir eit insiprerande møte og vi håper at det fører til masse lokal 4H-aktivitet før sommaren!