Tradisjonen tro arrangerte også i år Utstein 4h basar til inntekt for Kreftomsorg Rogaland. Medlemmer bidro med å selge lodd, foreldre bakte kaker, Mosterøy skolekorps bidro med å spille, og det ble samlet inn gevinster fra både medlemmer og lokale bedrifter. Familie, venner og lokalbefolkning kom, og Mastrahuset ble fylt opp. Alt i alt var basaren en suksess og mer enn 45 000 kr ble samlet inn.

 

Elise Henriksen Auberg fra Kreftomsorg Rogaland var også på basaren og fortalte litt om hva pengene går til og hvor viktig Utstein 4h sin innsamling er. Pengene går til aktiviteter for kreftrammede barn eller barn i familier rammet av kreft. For disse barna er aktivitetene et viktig avbrekk fra en ellers vanskelig hverdag. 

 

Utstein 4h er glade for og stolte av å kunne bidra med dette arbeidet, og ser ingen grunn til å bryte denne tradisjonen.