Kvart år pleier Frisko 4H medlemmer frå Erfjord reisa på storkurs ei heil helg. I år som i fjor blei storkurs avlyst å me blei oppfordra til å laga våre eigne kurs for medlemmene våre. 
 

Styret har grubla og tenkt korleis me kan lage til dette, tilslutta landa me på å ha ulike kurs i Erfjord laurdag 12 juni. 
 

Dei ulike kursa medlemmene kunne velga mellom var:

pilfletting, fotball, teikning, mekking og skaparverksted

Mekking ble avlyst pga for få deltakere

 

Tusen takk til dei som kom å var med å hadde kurs for oss. 

Fotball: Knut Hoås Foldøy og Øystein Nærheim
Pilfletting: Åshild Skjerahaug

Skaparverksted: Linda Liem

Teikning Nenad

 

SIKT21 i Frisko 4H