Fleire 4H klubber i Rogaland arrangerar faste plastinnsamlingsdagane for sortert og renset landbruksplast. Rogaland Bondelag ønska å støtte plastinnsamling gjennom 4H klubbar og har lovt ut en premie av 2000 kr til den 4H klubben som har samlet inn mest landbruksplast i løpet av 2021.  

Og nå har vi kome til slutten at 2021 og har fått inn kvitteringer på samla plast frå 5 klubbar: Sjøglimt 4H, Sjøsprøyt 4H, Skjalg 4H, Vigre 4H og Viking 4H.

Til saman har dei samla inn 298 570 kg landbruksplast dette året. Tenk nesten 300 tonn !
Vi har fleire klubbar som har samla inn landbruktsplast, og total mengde som er samla inn gjennom 4H Rogaland er derfor mykje meir enn dette.

Av dei som har meldt kor mykje plast dei har samla er det Vigre 4H som har samla inn mest og er dermed vinnaren av plastkonkurransen! Gratulera!!

Men uansett kor mykje plast ein samla inn, bidrar alle som samlar plast fra landbruk, langs strandkanten eller i skogen til å halde nærmiljøet reint. Takk for innsatsen!