Me hadde ein kjekk dag i Grindahuset bak Bjerkreimshallen med kompassleik og mat på bål. Utfordringa var å få gøymt maten dei skulle finna med kompasset på ein veldig open parkeringsplass. Laga fant litt av kvarandre sine postar, men me var like glad for det. 

Randi frå fylkesstyret og Hege frå kontoret informerte om kva me jobbar med for tida og hadde ei økt om bålteori. 

Hege frå kontoret forklarer medlemmar om forskjellege båltypar

Kjekt å sjå at både medlemmar og dei 7 klubbrådgjevarane som var med, snakka godt på tvers av klubbar. 

Medlemmar lager bålpakker og snakker saman

Takk for ei fin samling.