Regionsamlingar er heilt nytt for Rogaland, men fylkesstyret har god tru på at det kan bli eit kjekt og lærerikt arrangement. 

På regionsamlingane kan du forvente: 

  • Å bli betre kjent med andre ifrå naboklubbar
  • Informasjon ifrå fylket
  • Erfaringsutveksling 
  • Mat
  • Konkurransar med premie
  • Møta er gratis

Me skal vera ute, så hugs å kle deg etter veret 
Det vil vera ein fylkesstyrerepresentant og ein tilsett med på regionssamlingane som vil halde opplegget og koma med informasjon. 

Styrene i same nemd skal samlast til samling. Sjekk kva tid di nemd skal!

Påmeldingen til de ulike regionssamlingen vil bli lagt ut senest 31 august

Datoar til regionsamlingane: 
 

Nemd 

Dato 

Fylkesstyrerepresentant

Hå 4H nemnd 

5.september

Sanne Skeie 

Indre Sør 4H nemnd

8. september 

Alf Slettebø 

Hjelmeland og Strand 4H nemnd

12. september 

Veronica Lengseth Bjerkås 

Klepp og Time 4H nemnd

14. september Kjell Arvid Søyland 

Suldal 4H nemnd 

Dato ikke avklart

 

Sandnes og Sola 4H nemnd + Stavanger 

Dato ikke avklart 

Per Ingvald Søyland Bø 

Vindafjord og Tysvær 4H nemnd 

Dato ikke avklart

Mari Erland 

 

Har du spørsmål rundt regionssamlingene, ta kontakt med
Alf Slettebø i fylkesstyret; alfslett@icloud.com eller på mobil 90 80 04 31

Velkommen!