Prosjektet lærerike opplevelser startet i 2022 og hadde som mål å skape lærerike opplevelser i alle våre 35 klubber samt noen nye steder hvor det kanskje kunne bli noen nye klubber.

Alle klubbene var med på en felles aktivitet sommeren 2022 " redd ei bie " het den og hadde som mål å så 1000 meter blomstereng til våre pollinerende innsekter.
Dette var en konkurranse mellom Rogaland og Hordaland.

graf

I 2022 ble det også lansert en stor aktivitetskoffert og holdt stands rundt om på forskjellige familiedager og andre arrangement.

kofferten

Det har vært flere klubber på besøk på den nye 4H gården Snurrevarden gård der de har fått hilse på dyrene og ridd på hest.. Mange klubber har vært innom vitengården eller vitensenteret og lært om både bier og testet ut andre aktiviteter de har der.

Før jul var det også flere klubber som hadde juleavsluttningen sin på vitengården.

Prosjektet er nå rapportert og avsluttet men en del av våre samarbeidspartnere ønsker å tillby lærerike opplevelser for 4H klubbene våre i fremtiden også.
Disse leverandørene er med videre:

* Snurrevarden gård (Gårdsaktiviteter)
* Vitengarden
* Vitenfabrikken

Det vil komme mer info angående dette med priser og kontaktinfo før årsmøtet til 4H Rogaland.

Prosjektleder Leif-Helge Molvik takker for seg men er ikke helt ferdig som ansatt i 4H.

Han er nå ansatt som organisasjonsrådgiver i 4H Hordaland og skal jobbe med landsleiren og ha litt andre oppgaver i 4H Hordaland ut året.