Flere 4H klubber i Rogaland arrangerer faste plastinnsamlingsdagene for gratis lokal levering av sortert og renset landbruksplast. For å kunne gjøre dette må en klubb ha en avtale med en lokal eller regional innsamler som har en avtale med Grønt Punkt. Den kan ofte hjelpe med kontainer og transport av den innsamlede landbruksplasten til innsamlingspunktet. Klubben skaffer en gravemaskin til innsamlingen og arrangerer innsamlingsdagen i samarbeid med det lokale bondelaget. Klubben får støtte av innsamleren gjennom avtalen.  

Desutten ønsker Rogaland Bondelag å støtte plastinnsamling gjennom 4H klubbene og bidrar med en premie av 2000 kr til den 4H klubben som har samlet inn mest landbruksplast i løpet av 2021!  For å delta på denne konkurransen kan en 4H klubb sende inn en kopi av kvitteringen med klubbnavn og mengde plast til rogaland@4h.no i løpet av året. Der er lov å sende inn flere kvitteringer i løpet av året.

Er det 4H-klubber som kunne tenke seg å starte med plastinnsamling, kan det være lurt å ta kontakt med landbrukskontoret for å høre om det er lokale ordninger for innsamling av landbruksplast.