Viser til informasjon på https://www.fhi.no/

4H Norge har utarbeidet smittevernråd som gjelder frem til 1.september. Det jobbes nå i august 2020 med nye smittevernråd. 

Ta gjerne kontakt med oss på kontoret om du ønsker dialog om deres arrangement, slik at vi kan finne gode løsninger sammen. Send oss en mail til rogaland@4h.no eller ring oss.

4H Norge har satt begrensning på inntil 100 personer frem til 1.september, men det åpnes for lokale arrangement for 101 til 200 deltakere. Ved ønske om slike arrangementer må klubben ta kontakt med oss på kontoret for videre dialog med generalsekretær.

Gjeldende retningslinjer vedrørende Korona for 4H Norge.

Vi følger Folkehelseinstituttets  sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer og aktiviteter for barn og unge. Vi anbefaler dere å bruke den ved planlegging av deres arrangement.