Dette må du hugse på

  • Sjekk adresse, epost, telefon til alle medlemmar. Legg inn epost og telefon til føresette. Dette er viktig for at faktura for kontigent vert sendt til riktig mottakar.
  • Meld inn nye medlemmar via elektronisk innmeldingsskjema. 
  • Meld ut medlemmar som vil slutte. De må sende epost til 4H Norge sentralt. Dette kan medlemmar sjølv gjere, ved å gå inn via Min side/utmelding (krevjast innlogging på nettsida) eventuelt kan dei sende epost til 4H Norge sentralt.

Frist: 1. februar

 

Les meir om medlemsregisteret