Har dere planer om å arrangere VÅR DAG  "Under åpen himmel" i 2022? 
4H har valgt 7.mai, som VÅR DAG. Legg en plan og søk penger til deres arrangement. Logo Frivillighetens år

Sjekk ut Frivillighetens år og Sparebankstiftelsen DNB sin støtteordning.
Søknadsportalen til 2. tildelingsrunde er åpen i fra 17.januar til mandag 7.februar.

Dere finner også mange andre økonomiske søtteordninger under Frivillig.no om dere ønsker å søke penger til andre aktiviteter.