Kristin pakker telt
Kristin pakker telt etter leir. Foto: privat. 

Kristin Søyland

Kristin har vore klubbrådgjevar i Svala 4H i mange år, samt har dei siste åra vore hovudleiar for 4H Rogaland på Landsleir og ordførar i årsmøtet. Til Frivillighetsprisen er ho nominert to gonger!

Ho er ein engasjert klubbrådgjever som har ei eiga evne til å sjå alle 4H-arane. Ho ynskjer flest mogleg lengst mogleg og er flink til å få mange med seg. Ho er godt likt blant ungane/ungdommane og er god til inkludera alle, både ungar, andre klubbrådgjevarar og foreldre.

Kristin stiller opp på leir og kurs og held Svala 4H saman.


portrettbilde av siv renate
Siv Renate Mjåtveit. Foto: privat

Siv Renate Mjåtveit

Siv Renate er Klubbrådgjevar i Vigre 4H, men melder seg i tillegg som vaksenleiar for Rogaland på Landsleir.

Stiller opp for Vigre 4H sine ungar på møter og leir.

portrettbilete av Berit

Berit Øverland. Foto: Privat

Berit Øverland

Berit har vore svært aktiv i 4H mange år. Først som klubbrådgjevar B i Utstein 4H frå 2014-2016. Så klubbrådgjevar A i same klubb fra 2016-2021. No er Berit blitt pensjonist og har barnebarn i nabobygda Randaberg. Ho har gitt seg som klubbrådgjevar i Utstein, men starta våren 2022 og like etter korona-pandemien opp Randaberg 4H! 

Som klubbrådgjevar har Berit blant anna vore med å arrangere styrevervkurs 2 år på rad. Utstein 4H er den einaste klubben på mange år som har arrangert styrevervkurs aleine, fordi det oftast er nemndene arrangerer saman. Utstein har derimot ikkje hatt klubbar nær nok til å danne en nemnd, så dei har arrangert på eiga hand, med Berit i spissen.

Monica saman med 4H-arane
Monica saman med deltakarar på 4H-leir. Foto: privat. 

Monica Wold Reisersen

Monica Wold Reiersen er klubbrådgjevar i Firkløveren 4H og ein engasjert 4H-ar.  

Utan Monica hadde vi som klubb vært nede for telling på grunn av generasjonsskifte hos dei vaksne for to år sidan. Ho fekk alt i fanget og gjer meir enn ein kan forvente; Ordner, styrer, organiserer, hentar og bringer. Å er med på ALT. Tar alt med 4H-prosjekta, inkluderer både unger og vaksne og styrer oss andre på ein fantastisk måte.