Fylkesstyret deler ut 500 kr til den som designer det finaste utkastet til nye fane som skal brukast til innmarsj på Landsleir og Nordisk leir. 

Teikn, mal, design digitalt - alt er lov, og vinnerforslaget vert malt på ei stor fane. Send ditt forslag til 4H Rogaland på Instagram innan 11.juni. 

Har du ikkje instagram kan du senda mail til leder.rogaland@4h.no. 

Bilete ovanfor viser korleis fana me har no ser ut. Me vil gjerne at det står 4H Rogaland på den nye òg.