Fylket har ansvar for at det også er med vaksenleiarar. Ein vaksenleiar har ansvar for 15 deltakarar. Hovudleiar sommaren 2022 blir Kristin Søyland!  

Har du lyst til å bli med i Kristin sitt team? Registrer deg her. Fylkesstyret vil i slutten av april setje saman teamet basert på mellom kjønnsfordeling, erfaring og motivasjon.