Motivet på gensaren er et kart over Rogaland fylket, der det er merket av med ein pins og tall der kor de ulike klubbene held til. Talet som står med pinsen, finner du igjen ved sida av karter. Her står eit tall saman med namne på klubben som høyrer til. 

RAA, står for Rogaland Aktive 4H alumner, har ingen pins på kartet, dette er fordi dem tilhøyrar alumner over heile fylket. Dem har likevel namnet sitt med i namnerekka. 

Firmaet som har produsert og trykket gensarne, heter Fair & Square. Firmaet er eit etisk firma lokalisert i Fenhuang(Kina), og arbeider for miljøvenlege plag og etisk produksjon. Arbeidsforholda for dei tilsette er som etter norsk arbeidsmiljø lov. Firmaet oppfordrar til å fikse dine eigene klede og plaga er av god kvalitet slik at dei varer lenger. 

Fair & Square nettside: https://fairandsquare.no/blogs/om-oss/om-oss 


Pris, Frakt og bestilling:

Pris 390 kr + evt. frakt 70 kr = Total pris 460 kr 
En bestiller ved å vippse 390 kr (460 kr inkludert frakt) til #85993, samt fylle ut skjemaet under.

Hugs å merke med samme navn i betalingen i vipps som i skjemaet her!

Bestillingsfrist innan 10.desember 2023