Du kan finne presentasjonene til klubboppfølgingsmøtene her:

Klubbopfølgingsmøte del 1 - ny som klubbrådgiver (PDF, 1MB)

Klubboppfølingsmøte del 2 - for alle (PDF, 3MB)

 

nedlastingssenteret vårt kan du blant annet finne oppsummeringer til alle klubboppfølgingsmøtene.