Takk til alle lokale frivillige i Skjold 4H! 

Skjold 4H var teknisk arrangør for andre året. En fantastisk gjeng smilende klubbrådgivere, foreldre og medlemmer! 

Medlemmene i arrangørkomiteen blir takka på scenen 

buffet

Mange gode kurs i år

Instruktørkoordinator, Iris Merete Natten Frydenlund, har lykkes med å finne riktige personer til instruktøroppgaven. En flott og kunnskapsrik gjeng ungdommer! 

I år ble det gjennomført kurs for ledere og nestledere, kasserere, sekretær, styremedlemmer med og uten erfaring, friluftshelter og arrangører. 

LEIK

kursdeltakere med lærer i midten

kursdeltakere

kursdeltakere rundt bål

leirbål

Takk til alle instruktørene! 

Sigfrid Skogland Kristjansdottir
Aleksander Endresen Bråtveit
Jørgen Våg Skjold
Thomas Mæland Olsen
Solveig Terese Fjeldheim
Maren Lindal
Helle Skretting
Janne Fagerland Sjursen
Eirik Førde
Andreas Ølvestveit 
Tomine Ravås
Magnus Slettebø
Kim Nessa
Mina Aksdal Hermansen

Sosialt om kvelden

festmiddag

leik på scenen

leik på scenen