Rogaland 4H ser på moglegheitene for å starta opp eit nytt prosjekt i 2022, der hovudmålet er å skapa aktivitetar for dei eldste medlemmane i våre 4H klubbar. Målgruppa i dette prosjektet er ungdom mellom 14-20 år som er medlem, eller kunne tenka seg å vera med i 4H.

Målet er :
få fleire ungdommar til å fortsetja eller nye til å bli med i 4H; og de skal få prøva og utforska nye aktivitetar.

Du vil få høve til å testa ulike aktivitetar, som du kanskje ikkje har gjort før. Vi ønskjer å skapa mestringsfølelse kring nye aktivitetar der vi ønskjer å bruka ulike lokale aktørar inn mot dykk ungdom.

Flott om du som er 14 år og eldre, kan bruke nokon miutt på våre spørsmål innan onsdag 29.september. Sei di meining og ver med i trekninga av kjekke 4H effekter.

Spørreundersøkelsen finne du her!