Fylkesstyret hadde en grundig gjennomgang av neste års arrangement i forhold til smittevern.
Og ja, det det planlegges for fylkesarrangement i Rogaland 4H til neste år også, men med en ny vri, og ut i fra gjeldende smittevernregler.

Komiteene for kursene har gitt sine innspill til fylkesstyret for hva de tenker om neste års arrangement, samtidig er det gjort en grundig risiko analyse i forhold til smittevern.

Fylkesstyret er klar over at gjeldende smittevernregler kan endre seg rask, men forholder seg til smittevernreglene per oktober 2020. Alle arrangement vil bli gjennomført ut i fra smittevernreglene på tidspunktet det skal avholdes.

Dette ga grunnlag til gode diskusjoner, og følgende beslutninger:

Klubbrådgiversamling:
Helga 8.-10.januar 2020 som vanlig på hotell i sørfylket.

Styrevervkurs: Ett kurs i nordfylke og ett kurs i sørfylket.
Lørdag 13. og 20. februar

Årsmøte:  Kun delegater deltar, ingen observatører. 
Søndag 21.februar i Stavanger

Storkurs: Arrangerer dagskurs, der deltakerne velger kurs en av dagene,
Lørdag 20.mars/søndag 21.mars.

Fylkesleir:
Håper fylkesleir kan gjennomføres. Ny vurdering i januar 2021.

Invitasjoner og mer informasjon kommer etterhvert.