Haustfesten er ei viktig 4H-tilstelling. Vanlegvis er den eit glimrande høve til å vise omverda kva 4H-klubben arbeidar med – i år er det minst like viktig å gjennomføre haustfesten for at 4H-medlemmene skal få ei fin avslutning på eit annleis 4H-år. Også i 2021 skal vi skal vere rause med prosjekt-vurderingane og med deltakinga på klubben sine møte og arrangement.

Se dokumentene:

Tips til haustfesten  (PDF, 569KB)
(gjeld planlegging av haustfesten)

Mest stilte spørsmål (PDF, 1MB)
(gjeld digitale prosjekter, medlemsregister og bestilling av merker)