I år er det mykje som er annleis - og då vert det kanskje ein annleis Haustfest også. Her er det samla gode tips og råd til gjennomføringa.

Medlemmer skal kun registrere prosjekt i medlemsregisteret viss dei ikkje skal ha eit digitalt prosjekt. Digitale prosjekt blir overført automatisk til medlemsregisteret.

Ved bruk av vanleg prosjekthefte må medlemmet leggje inn prosjektet i medlemsregisteret via Min side/Mine aktiviteter/Mine prosjekter/ +Legg til

Hvor går du for å finne Oppdatert informasjon om klubben din?

Merker og vurderingsark må bestillast i nettbutikken - i god tid før høstfesten.