Iris M. Natten Frydenlund ble valgt som ny leder på det digitale årsmøte til 4H Rogaland. Dette er hennes fjerde år i fylkesstyret og første år som leder i 4H Rogaland.

«Det er en utrolig spennende tid vi går i møte. Nå begynner vi virkelig å se lyset i enden av pandemitunnelen og planlegger for fullt fylkesarrangementene våre. Det blir Fylkesleir i juni og Storkurs i august. I tillegg har vi flere nye prosjekter og ikke minst flere klubber som er helt i oppstartfasen, så dette tror jeg blir et godt år for 4H Rogaland. Vi gleder oss også til å sende mange Rogalendinger til 4H Landsleir på Breim.» sier Iris.

Til tross for pandemien er 4H Rogaland utrolig stolte over alle klubbene som har klart å engasjere sine medlemmer, og som har fått i gang god lokal aktivitet. Det er også fantastisk å se hvor mange som var påmeldt på styrevervkurset til tross for at det ble digitalt. Men nå gleder vi oss til å legge de digitale arrangementene bak oss og endelig ha hele fylket til å samles fysisk.

Årsmøtet i 4H Rogaland ble gjennomført digitalt 20. februar, og 20 klubbar stilte med en eller to representanter hver med stemmerett. I tillegg var der med gjester fra 4H sitt sentralstyre og fra partnerorganisasjonene. 

«På årsmøtet ble det valgt et styre som er nesten helt nytt», sier Iris. «Her ser vi tydelig et bra engasjement – alle sammen er klare for å komme seg ut av pandemien og skape god aktivitet!»

Styret samlet seg på en helgemøte på Viste Strandhotell for å bli bedre kjent og for å sette i gang styreperioden for fullt.

 

Fylkesstyret for året 2022 består av:

Leder: Iris Merete Natten Frydenlund (21), Viking 4H, SandnesAnette Skjervik

Styremedlem: Veronica Bjerkås (42), Frøy 4H, Orstad

Styremedlem: Per Ingvald Søyland Bø (22), Sjøglimt, Brusand

Styremedlem: Alf Slettebø (17), Bjerkerota 4H, Bjerkreim

Styremedlem: Kjell Arvid Søyland (44), Solglimt 4H, Vigrestad

1. vara: Mari Erland (16), Vilje 4H, Tysvær

2. vara: Anette Skjervik (18), Fjellbygdå 4H, Sandnes

3. vara: Sanne Skeie (18), Svala 4H, Varhaug