Fordelingsutvalget som deler ut støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet til blant annet 4H Norge, har lagt inn dette som et kriterie for at medlemskapet skal være tellende. Det betyr at alle medlemmer som fyller 15 år i 2020, må bekrefte at de er frivillig innmeldt i 4H Norge.

Følg linken i tilsendte e-post eller SMS for å bekrefte medlemskapet. Du kan også logge deg inn på Min side og bekrefte der.

For spørsmål, send e-post til kontingent@4h.no.