Fylkesarrangement

Mange liker å arrangere, men syns det er skremmende å ta ansvar for et stort fylkesarrangement. Det er de samme prinsippene som gjelder når vi skal planlegge en lokal klubbaktivitet eller et større fylkes arrangement.  Arrangementkomiteene består av medlemmer, klubbrådgivere og 4H Rogaland. I komiteene får deltakerne ansvar for sine oppgaver, og prinsippet "å lære ved å gjøre" gjelder både ungdom og voksne. Det planlegge og gjennomføre et arrangement sammen med andre er inspirerende og gjillt!

4H Rogaland samarbeider med lokale arrangører hver gang det er Storkurs, Fylkesleir eller andre fylkesarrangement. 

Har klubben din eller lokal-nemda lyst til å arrangere Storkurs, Fylkesleir eller Styrevervkurs?
Sjekk ut hvilke arrangement som trenger arrangør og send inn søknad.

Det er årsmøtet som velger hvem som får anledning å være arrangør.