4H Norge avdeling Rogaland har ledig fast stilling 50%:

 

Arbeide for gode 4H-arrangement?

Syns du barn og unge, frivilligheit og organisasjonsarbeid er inspirerande, og taklar alt frå søknadsskriving til beredskapsarbeid? Har du kunnskap om kva behov og verkelegheit unge menneske har i dag? Har du lyst på ein meiningsfull jobb i ein spennande organisasjon? Då vil vi gjerne høyre frå deg!

Viktige arbeidsoppgåver i stillinga:

 • Rettleiing og oppfølging av frivillige arrangørkomitear
 • Klubb- og medlemspleie
 • Informasjonsarbeid
 • Rekruttering og oppstart av nye 4H-klubbar

Vi søkjer etter deg som:

 • Har fokus på kvalitet og gode prosessar
 • Har gode formidlingsevner og evne til å rettleie, motivere og inspirere
 • Kommuniserer godt med barn og unge, både skriftleg og munnleg
 • Har gode samarbeidsevner
 • Kan arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Trivst i samarbeid med barn, ungdom og vaksne
 • Har grunnleggande kompetanse innan IKT
 • Har kunnskap om prosjektorganisering
 • God kompetanse i organisasjonsarbeid
 • Har kompetanse og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av større arrangement for barn og unge
 • Har kunnskap om og erfaring med frivillig arbeid
 • Er kreativ og løysingsorientert

Du blir ein del av:

 • Eit arbeidsfellesskap med moglegheit for påverknad, utvikling og ny læring

Løn etter avtale.

Politiattest må leggjast fram før tilsetjing.

Arbeidsstaden for stillinga er hos 4H Rogaland i Stavanger, Hillevåg. For stillinga inngår gode pensjons- og forsikringsordningar. Fleksibel arbeidstid. Ein må rekne med noko reiseverksemd, samt kvelds- og helgearbeid. Ein må ha førarkort klasse B. Arbeidsgjevar er 4H Norge med regionkoordinator for Vestlandet som næraste overordna.

Oppstart: så snart som mogleg.

Kontaktperson for stillinga:
Synnøve Jørgensen, regionkoordinator for 4H på Vestlandet: Tlf. 960 96 773

Søknad og CV sender ein på e-post til synnove.jorgensen@4h.no innan 15. august 2022.

Du finn denne annonsa også på arbeidsplassen.nav.no

4H er ein landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjon. I 4H møtast over 11.000 barn og unge i 500 4H-klubbar (36 i Rogaland!). 4H sitt føremål er å skape ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarskjensle og respekt for natur og menneske. Mottoet vårt er å lære ved å gjere.