Slik oppdaterer du et medlem sin adresse:

 

 

Hvordan oppdatere adresser? (PDF) (1MB)