4H Norge har på grunnlag av aktive klubber og medlemmer i medlemsalder (0-25 år) mottatt kr 4 344 531,- i Frifond-støtte fra LNU.

Disse midlene blir i disse dager utbetalt til aktive og kvalifiserte klubber.

Hvilke klubber er kvalifiserte?

  1. Klubben har + 5 medlemmer i medlemsalder pr 31.12.20
  2. Har levert årsrapport og regnskap for 2020
  3. Rapportert på bruk av midler mottatt desember 2020, innen fristen 1. desember 2021.

De klubbene som ikke har rapportert for bruk, eller har igjen penger har motta en faktura fra 4H Norge på gjeldende beløp. Denne må betales så fort som mulig, før nye midler kan utbetales.
Siste utbetaling av midlene skjer 20. desember.

Minner om klagefristen er 24.desember, se retningslinjer for Frifond (PDF, 122KB).

Se mer informasjon om Frifond på våre ressurssider.