Grønnsaksdyrking

Publisert:
Hovedmål:
Lære å dyrke grønnsaker
Fagområde:
Dyr og gårdsliv
Årstall:
2022
Prosjektbeskrivelse
Dette prosjekte handler om og dyrke egen mat og hva  vi kan dyrke her i Oppdal.
  • Fagområde: Natur
  • Nivå:
  • Vanskelighetsgrad: Medium
  • Tidsbruk: Flere dager
Vi har plantet fire forskelige grønnsaker både gulerot, potet, mais og karse.
Vi besøkte Nils Erik Sandblost i fjell mandel for å lære hvordan vi oppbevarer grønnsaker utåver vinteren.
Dette prosjektet hadde et overskudd på 1 000,00 kr
Kostnader
Ting til prosjektet Hvordan får du tak i tingen Budsjett Faktisk forbruk
frø Tingen må kjøpes 0,00 180,00
sette potet Tingen må kjøpes 0,00 320,00
Sum budsjetterte kostnader i prosjektet: 0,00
Sum faktiske kostnader i prosjektet: 500,00
Prosjektet har brukt 500,00 kr mer enn planlagt
Kommentar fra gjennomføring
All jord har vi laget selv av kompost. Vi var heldige og fikk flere spesielle sette poteter av Overhalla Klonavlssenter
Inntekter
Inntekter i prosjektet Type inntekt Budsjett Faktisk inntekt
arbeid Eget arbeid 0,00 1 500,00
Sum budsjetterte inntekter i prosjektet: 0,00
Sum virkelige inntekter i prosjektet: 1 500,00
Prosjektet har tjent 1500,00 kr mer enn planlagt
Kommentar fra gjennomføring
Vi beregner at en arbeids time =50 kr. jeg håkon og anders har jobbet ca 15 timer hver