Bygge gapahuk og lage en sosial møteplass for 4H og resten av bygda

Publisert:
Hovedmål:
Lage en sosial møteplass for 4H og hele bygda
Fagområde:
4H-arbeid
Årstall:
2022
Prosjektbeskrivelse
Prosjektet er å restaurere volleyballbanen og bygge grillhytte å lage en fin samlingsplass for 4H og hele bygda. Vi hadde også en plan om en volleyballturnering og åpningsarrangement utpå sensommeren. 

Målet er at dette skal bli en fin plass så barn og ungdom kan benytte året rundt. 
 
 • Fagområde: Natur
 • Nivå:
 • Vanskelighetsgrad: Vanskelig
 • Tidsbruk: Flere dager
Det første vi gjorde var å restaurere volleyballbana.  Grov bort gammel sand, la duk og kjørte på ny sand.  Dette var jo mest jobb for traktor og gravemaskin. Så ikke en stor del av prosjektet for medlemmene.  Men hører med i totalpakken. 

Som dere ser på hovedbilde så såg området ut sånn ut.  Så her blir det volleyballbane og ny gapahuk. 

Vi har også kjøpt nye stenger og nytt volleyballnett.  Dette skulle vi sette opp, men det blir neste år. Foreløpig bruker vi de gamle vi hadde. 
 • Fagområde: Samfunn
 • Nivå:
 • Vanskelighetsgrad: Ekstra vanskelig
 • Tidsbruk: Flere dager
Vi var så heldig at vi vant midler gjennom "Draumeplassen".  Der hadde vi et ønske om å bygge en gapahuk/grillhytte ved volleyballbana.  Denne skal vi bruke mye i 4H både til å ha møter i, men også andre arrangement. Men tanken er at alle kan bruke denne når de vil.   Vi startet med å finne ut hvilken gapahuk vi ville ha, også var det en far som fant bilde av denne grillhytta hos en leverandør så da ble valget på denne.  Vi hadde også et budsjett å forholde oss til. 

Det var litt lang leveringstid, men nå den først ble levert så sviktet været oss.  Og denne sommeren gikk inn i historiebøkene som en av de dårligste på lang tid.  Og vi må kjøre ned til "tomta" med både gravemaskin, lastebil og traktor så vi ønsker at det skal være litt tørt før vi starter opp med grunnarbeidet.  

Så da gikk sommeren og også starten av høsten.  Det ble litt frustrasjon og fortvilelse over hvordan dette skulle gå.  Men når det ble oktober så satte vi igang.  Først utførte vi litt grunnarbeid med gravemaskin.  Og når dette var klart så var det medlemmene sin tur til å utføre jobb!  Vi startet med å beise alle utvendige deler med Visir, slik at det kan tåle vinteren før i beiser.  Dette utførte medlemmene over to kvelder. 

Så ble det skruing av platten som gapahuken skal stå på.  Det var med gulv, men vi fant ut at vi lagde vår egen platt. 
Det var de eldste medlemmene som stod for skruingen. 

Så satte vi av en helg der vi bygde grillhytta.  Delte oss i to grupper.   Den første gruppen på lørdag planla byggingen, fikk oversikt og satte opp alle veggene.  
Gruppe to kom på søndag og fikk da på taket, monterne benkene, pipe og grill. 

Dette var et arbeid alle medlemmene deltok på, og det var noen av de yngste aspirantene som virkelig fikk prøvd seg på bygging.  De skrudde skruer med drill, beregnet hvordan benker skulle monteres,  fikk festet lister rundt vinduene osv.  Også var det selvfølgelig noe arbeid som de måtte ha hjelp av voksne til.  sånn om å feste taket og pipa spesielt. 

Selve grillhytta ble ferdig, men vi har litt igjen rundt platten med å ordne området fint.  Også skal vi beise grillhytta, men nå er det for sent på året, så det blir til våren. Vi får bruke vinteren til å bli enig om farge. 
 
 • Fagområde: Helse
 • Nivå:
 • Vanskelighetsgrad: Medium
 • Tidsbruk: Lang
Dette henger sammen med selve gapahuken og volleyballbana. Men vi skal også ordne det fint rundt med benker, platt og gress. Nå er gapahuken ferdig så den kan benyttes når en vil. Men å ordne skikkelig fint rundt blir til våren. 

og da håper vi at både vi i 4H kan ha våre samlinger der, både møter men også andre arrangement. Men også at andre kan benytte denne plassen.  Vi får henge opp en plakat med litt ordensregler. 

Men vi i 4H har jo allerede tatt den i bruk da :-)  Og den kan benyttes av alle som vil så vi sier at den er ferdig, selv om det står igjen litt småtteri.
Dette prosjektet hadde et underskudd på -27 400,00 kr
Kostnader
Ting til prosjektet Hvordan får du tak i tingen Budsjett Faktisk forbruk
volleballbane Tingen må kjøpes 30 000,00 45 250,00
benker og grill Tingen må kjøpes 10 000,00 0,00
nett og stolper Tingen må kjøpes 5 000,00 14 642,00
gapahuk Tingen må kjøpes 60 000,00 67 508,00
Sum budsjetterte kostnader i prosjektet: 105 000,00
Sum faktiske kostnader i prosjektet: 127 400,00
Prosjektet har brukt 22400,00 kr mer enn planlagt
Kommentar fra gjennomføring
Det kommer en faktura til på platten, litt usikker på beløpet men kanskje rundt 3000,- Benker og grill var inkludert i gapahuken. Mens volleyballbanen ble en del dyrere enn vi tenkte. Sanden vi kjøpe var litt dyr.
Inntekter
Inntekter i prosjektet Type inntekt Budsjett Faktisk inntekt
draumeplasen Få penger 100 000,00 100 000,00
åpningsarrangement Selge noe 5 000,00 0,00
Sum budsjetterte inntekter i prosjektet: 105 000,00
Sum virkelige inntekter i prosjektet: 100 000,00
Prosjektet har tjent 5000,00 kr mindre enn planlagt
Kommentar fra gjennomføring
Pga forsinkelsene med byggingen så ble ikke åpningsarrangement før høstfesten. Derfor vet vi ikke helt hva inntektene blir enda.