Årets regionmøter er:

Alle starter kl. 18.00 med mat og avsluttes ca kl. 20.00

8. september - Grillhytta til Tingelstad 4H ved Fredheim skole for Hadeland og Totenklubbene

15. september - Midtbygda Skule, Sør-Fron for Gudbrandsdalsklubbene

19. september - IKT Valdres på Fagernes for Valdresklubbene

27. september - Teams for de som ikke kunne delta på de andre møtene

Når du melder deg på regionmøtet krysser du av for hvilket sted du vil delta på inne i arrangementet

Oppland - regionmøter 2022

Tema for møtet blir:

  • Hvordan har dere det i klubbene, har dere gjort noe spennende?
  • Slik gjør vi det hos oss
  • Prosjektjobbing og digitale prosjekter
  • Hvordan jobber dere for å bli mer synlig i klubben og i lokalmiljøet?
  • Hva gjør dere for å verve flere medlemmer?
  • Nytt fra fylket og arrangementer framover
  • Har dere noe dere vil ta opp?
  • Hvordan jobber vi med FN sine bærekraftsmål?