Har du akkurat fått hest eller skal du stelle ein hest, kan du lære om det her. Øv deg mange gonger slik at du blir god og du blir kjent med hesten. Hesten likar deg betre dersom du gjer han eit godt stell. Sjå på film for å lære namn på børster og korleis du bruker dei.