I dette oppdraget skal du lære mer om terminologien, språket, brukt om en seilbåt. Dersom du, eller noen i din familie, har en seilbåt skal du bruke denne som ditt utgangspunkt for oppdraget. Du skal tegne en eller flere detaljerte tegninger av seilbåten der du setter på navn på de ulike elementene som hører til stående og løpende rigg. En seilbåt har mange elementer med egne navn som fall, skjøte, vant, stag, osv. Det er derfor viktig at alle ombord i seilbåten kan terminologien for å unngå skader og feil bruk av seilbåten. I dette oppdraget blir du bedre kjent med din seilbåt. tips: Stående rigg er det som ikke blir beveget under seiling, som mast, vant og stag. Løpende rigg er det som blir brukt for å styre seilene, som skjøter og fall. Bruk vedlagte bilder og filer til oppdraget ditt.