Det er gøy å lære nye språk. Det er mange språk å velge mellom. Velg deg et språk du ønsker å lære deg. Du kan låne deg bok på biblioteket, laste ned læringsapper (som «Duelingoe») eller bruke Internett sider. Lær deg minst 30 enkelt ord og noen enkle fraser som kan brukes i møte med andre ( f.eks. Jeg heter .... Hva heter du? .... Jeg bor..... Hvor bor du? ..... Hvordan har du det? .... osv.) Lær bort språket til noen i klubben din eller vis hva du har lært via en digital fremgangsmåte.