Du er på tur. Hva gjør du om noe skjer, og du har behov for førstehjelp? Du har kanskje ikke med deg en hel sykebil i sekken? Jeg vil lære meg å f.eks lage båre av trær og jakker, hvordan jeg skal bandasjere et sår uten bandasje eller holder en person varm over lenger tid Jeg vil finne Informasjon om dette på YouTube, www.dnt.no, eller å spørre mamma. Link til DNT http://www.dnt.no/artikler/turtips/13293-nar-ulykken-er-ute/">Når ulykken er ute (Den norske turistforening).