Individuell tilpassing og mengdetrening Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve. Obligatorisk sikkerhetskurs på vei Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler: bilkjøringens risiko kjøring på landevei og forbikjøring avsluttende kjøring i trafikken refleksjon og oppsummering For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset. Gjennom kurset skal du videreutvikle din forståelse for risikoen ved bilkjøring evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker evne til å vurdere deg selv som fører