Forbered et innlegg til årsmøtet i fylket ditt der du tar for deg et dilemma eller problemstilling du mener det må gjøres noe med. Deretter presenterer du meningen din fra talerstolen på fylkesårsmøtet. Er du heldig, og klarer å overbevise resten av årsmøtet, kan din mening bli vedtatt og gjelde for hele fylket!

Er du usikker på hvordan du skal gå frem? Spør en alumn eller en klubbrådgiver om hjelp.

Husk også at alle medlemmer kan delta på fylkesårsmøtet og fremme sin sak. Dette er fordi alle 4H-medlemmer har talerett på fylkesårsmøtet – det betyr at alle kan gå opp på talerstolen og si sin mening om en sak. Men det er bare noen medlemmer fra hver klubb som har stemmerett på fylkesårsmøtet – hvem som får stemmerett bestemmes på årsmøtet i klubben din.

 

Utstyrsliste:

  • skrivesaker
  • evt. årsmøtepapirene fra fylket ditt