Ingress

Publisert:

Hvis du har lyst, kan du skrive en setning eller to som oppsummerer hva du har gjort i dette oppdraget. Det du skriver her kommer til å ha en uthevet skrift, og bør derfor ikke være særlig langt.