Sentralstyret i 4H Norge 2018-2020Sentralstyret er styringsorgan for 4H Norge i samsvar med 4H Norges vedtekter og vedtak fattet av 4H Norge sitt landsmøte. Sentralstyret består av syv medlemmer med stemmerett. Siri Myhre er styreleder, og Togeir Bell er nestleder

Mer detaljert info om sentralstyret sitt mandat og oppgaver finner du i 4H Norge sine vedtekter.