Hvorfor fyller vi ut et budsjett?

Et budsjett er en svært viktig del av planleggingsarbeidet. Budsjettet består av planlagte utgifter og inntekter i forbindelse med prosjektarbeidet, og skal forberede deg/dere på hvor mye prosjektet vil koste/hvor mye dere kan tjene på prosjektet.

Målet med budsjettet er at prosjektet skal gå i null. Det vil si at hvis du/dere har budsjettert kostnader på for eksempel 150 kroner, må du/dere finne ut av hvordan du/dere skal klare å betale disse 150 kronene. Å finne ut av hvordan man skal betale for kostnadene i et prosjekt kalles en finansieringsplan (les mer om dette under "Budsjett – inntekter").

Dersom du/dere ikke planlegger å gå i null, planlegger dere å gå enten i underskudd eller overskudd:

 • Underskudd: Hvis du/dere planlegger at prosjektet skal ha større kostnader enn inntekter, planlegger du/dere å gå med underskudd.
   
 • Overskudd: Hvis du/dere planlegger at prosjektet skal ha større inntekter enn kostnader, planlegger du/dere å gå med overskudd.

Det er helt greit å planlegge å ikke gå i null, men det er lurt å skrive et par ord om hvorfor du/dere planlegger slik i kommentarfeltet.

I denne delen skal vi se nærmere på inntektene og finansieringsplanen for prosjektet (det vil si hvordan du/dere planlegger å betale for kostnadene i forbindelse med prosjektet).
 

Å fylle ut "Budsjett – inntekter"

Tenk over dette:

 • Koster det å gjennomføre prosjektet?
  Hvis ja, hvordan vil du/dere tjene eller skaffe penger for å klare å betale for dette? Når dere svarer på dette spørsmålet, lager dere det som kalles en finansieringsplan. Det er mulig å både selge ting (se neste punkt), tjene penger til prosjektet ved å jobbe (eks. klippe plenen i nabolaget) eller bruke penger man har fått i gave (eks. bursdagsgave) for å betale for prosjektet. 
   
 • Vil du/dere tjene penger på prosjektet?
  Hvis ja, hvordan vil du/dere gjøre dette? Hvis prosjektet handler om baking, kan man få en inntekt ved å for eksempel selge det man har bakt til familie, venner og naboer, eller spørre den lokale butikken om å sette opp en stand med bollesalg.
   
 • Hvor mye er inntektene dine/deres verdt?
  Finn ut omtrent hvor mye penger du/dere klarer å skaffe i forbindelse med prosjektet.
   

Jeg/vi har inntekter i forbindelse med prosjektet

Når du/dere har funnet ut av punktene over, er det bare å legge inn inntektene i planen:

 1. Skriv inn navn på inntekten (eks. selge hjemmebakte boller).
 2. Velg hvordan du/dere skaffer inntekten til prosjektet (eks. "Selge noe" ).
 3. Skriv inn hvor mye penger du/dere planlegger å få inn for dette (eks. 150 kr).
 4. Trykk på "Legg til inntekt".
 5. Husk å også trykke på "Lagre/Neste" når budsjettet for inntekter er ferdig utfylt, ellers vil det komme opp en feilmelding ved ferdigstilling av planen.
   

Jeg/vi har ingen inntekter i forbindelse med prosjektet

Da er det mulig å krysse av for dette i avkrysningsboksen, og deretter trykke på "Lagre/Neste".
 

Er budsjett og finansieringsplan det samme?

Nei. Forskjellen på et budsjett for inntekter og en finansieringsplan er at budsjettet forteller hvor mye inntekter dere får i forbindelse med prosjektet (se feltet "Verdi/beløp"), mens finansieringsplanen forteller hvordan dere skal betale for utgiftene i prosjektet (se feltet "Velg type inntekt").

Måten "Budsjett – inntekter" er lagt opp på i planleggeren vår, gjør imidlertid at svaret på disse to begrepene kommer i samme tabell. Vi slår altså to fluer i en smekk!
 

Er budsjett og regnskap det samme?

Nei. Budsjett og regnskap ligner på hverandre, men er ikke det samme:

 • Budsjett: I budsjettet planlegger man kostnader og inntekter ved et prosjekt før man starter prosjektet. Budsjettet er bare veiledende, og trenger ikke å ha helt riktige tall.
   
 • Regnskap: Når prosjektet er ferdig gjennomført, skal man skrive opp nøyaktig hvor store utgifter og inntekter man har hatt i forbindelse med prosjektet. deretter skal man sammenligne regnskapet med budsjettet, for å se hvordan det har gått i løpet av prosjektperioden. Les mer om dette under "Om økonomisidene".
   

OBS! Det er kun seniorer som har som krav å fylle ut budsjett. Men dersom du/dere er junior eller aspirant, og har lyst til å prøve deg/dere frem, er det helt greit!