Det er mulig gjennomføre et 4H-prosjekt enten alene, i gruppe eller sammen med hele klubben (fellesprosjekt). Under ser du to viktige tabeller som du bør lese før du velger hvordan du skal jobbe med prosjektet ditt i år:

Hvordan har du tenkt til å jobbe med 4H-prosjektet?
ArbeidsformHva betyr det?Hvem kan se/redigere prosjektet?
AleneDu skal jobbe alene med prosjektet ditt.Bare du (og klubbrådgiver) kan se og redigere prosjektet ditt.
I gruppeDu skal jobbe sammen med minst en person til fra klubben din.Alle som legges til i gruppa (og klubbrådgiver) kan se og redigere prosjektet.
Hele klubbenDu skal jobbe sammen med alle medlemmene i hele klubben din.Alle medlemmene i klubben (og klubbrådgiver) kan se og redigere prosjektet.

OBS! Dersom du skal jobbe i gruppe, eller med hele klubben, er det viktig at kun én person i gruppa/i klubben oppretter prosjektet. Hvis flere personer prøver å opprette samme gruppeprosjekt/fellesprosjekt for klubben, vil ikke prosjektplattformen fungere som den skal.
 

Slik opprettes prosjektet på riktig måte:
ArbeidsformHvem?Hvordan?
AleneDu oppretter prosjektet selv.Trykk på "Alene" og deretter "Lagre/neste".
I gruppeKun én på gruppa oppretter prosjektet. Denne personen legger deretter til de andre gruppemedlemmene under planlegging.Trykk på "I gruppe". Velg hvem andre som skal jobbe med prosjektet ved å velge riktig navn fra klubblisten i menyen som dukker opp. Trykk på "Lagre/neste". Nå skal alle gruppemedlemmene ha tilgang til prosjektet, og kan endre prosjektet fra sin bruker. NB! Pass på å ikke overskrive hverandres arbeid!
Hele klubbenLeder i klubben (evt. klubbrådgiver) oppretter prosjektet. Alle medlemmene i klubben legges automatisk til prosjektet.Trykk på "Hele klubben" og deretter "Lagre/neste". Nå skal alle medlemmene i klubben ha tilgang til prosjektet, og kan endre det fra sin bruker. NB! Pass på å ikke overskrive hverandres arbeid!

To viktige ting å vite etter å ha opprettet et prosjekt for mer enn én person:

  1. Dersom du jobber i gruppe/hele klubben, må dere passe på at kun én person av gangen lagrer arbeidet deres. Hvis for eksempel to brukere skriver i samme tekstboks samtidig, risikerer de å overskrive hverandres arbeid når de trykker på "Lagre/neste". At noe blir overskrevet betyr at det blir slettet. Husk derfor å kommunisere godt i gruppa/klubben om hvem som skal fylle ut hvilken del av prosjektet.
     
  2. Dersom du har blitt lagt til i et prosjekt, har du ikke mulighet til å velge/endre arbeidsform. Det er kun den som oppretter prosjektet som har mulighet til dette.