Etter du er ferdig å dokumentere oppdrag og skrive om prosjektet ditt på gjennomføringssidene, er det på tide å legge inn de faktiske kostnadene og inntektene i ditt 4H-prosjekt. Dette gjør du på fanen "Økonomi".

Et regnskap er altså en oversikt over inntekter og kostnader i løpet av en periode.

Når prosjektet er ferdig gjennomført, skal man skrive opp nøyaktig hvor store kostnader og inntekter man har hatt i forbindelse med prosjektet. Da vil man få en god oversikt over om man har brukt mer eller mindre enn det man skrev opp i budsjettet, eller om man faktisk har klart å gå i null. Det vil si at man har brukt og tjent akkurat like mange kroner som planlagt totalt sett.

Regnskapet blir enklere å gjøre med disse reglene i bakhodet. Et regnskap skal gi oss svar på disse spørsmålene:

  • Hvor mye penger har gått ut og inn?
  • Hva er pengene brukt til?
  • Hvor er pengene kommet fra?

Seniorer og juniorer har som krav å føre regnskap. Aspiranter kan føre regnskap hvis de vil!