I avsnittet "evaluering og avslutning" skal man gjøre en evaluering av 4H-prosjektet sitt, ved å svare på spørsmålene under:


- Hva gikk greit? Hva har ikke gått greit?
- Gjorde du endringer i forhold til planen? I så fall, hvilke?
- Hva lærte du?
- Vil du råde andre til å velge dette prosjektet? I så fall, hvorfor?
- Hva er ditt beste minne fra dette prosjektet?

Har du noe annet du vil fortelle? Skriv det gjerne ned! 

Du kan også dele en youtube lenke hvis du har laget en film av evalueringen.