Pr. 14. januar 2022


4H følger nasjonale regler og anbefalinger

4H Norge følger regler og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. I tillegg må hver enkelt arrangør følge lokale regler og anbefalinger. Det samme må hver enkelt deltaker. 

4H Norge setter også inn ekstra tiltak vi mener er nødvendige for å gjøre 4H-arrangement så trygge som mulig. Et slik tiltak er at alle deltakere og arrangører må teste seg for korona før store arrangement, fortrinnsvis samme dag. Med store arrangement menes for eksempel styrevervkurs, klubbrådgiversamling og andre arrangement hvor mange samles.

Hjemmetester fås kjøpt på apotek, i tillegg til at mange kommuner deler ut gratis tester og/eller tilbyr hurtigtesting på kommunens teststasjon. Sjekk din kommunes nettside.
 

For deltakere - før arrangementet og klubbaktivitet

For at 4Hs arrangementer skal være så trygge som mulig, må vi alle gjøre en innsats. 

 1. Hold deg hjemme om du er syk eller har luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smaksans eller nedsatt allmenntilstand.
 2. For store arrangement må alle ta koronatest – helst samme dag. Hvis testen viser at du har korona skal du selvsagt holde deg hjemme. Hvis testen er negativ, men du har symptomer, skal du også holde deg hjemme. Hvis du er frisk og testen er negativ – da gleder vi oss til å se deg!

Påmelding til 4Hs arrangement er i utgangspunktet bindende. Dvs. at dersom du melder deg på, må du betale arrangementet selv om du ikke deltar. Dersom du har påvist korona eller viser gyldig legeattest kan du du melde deg av og få pengene tilbake. Vi oppfordrer til å ha reiseforsikring og å bruke denne dersom du blir forhindret fra å delta pga. sykdom. Vær obs på at enkelte fylkeslag/arrangement kan ha andre regler for påmelding.
 

For deltakere - på arrangementet og klubbaktivitet

 1. Unngå klemming og håndtrykk. 
 2. Hold avstand - gjerne en meter. 
 3. Vær nøye med håndhygienen – vask eller sprit hendene ofte. 
 4. Dersom du må hoste – host inn i et papirlommetørkle som du kaster etter bruk. 
 5. Bruk munnbind på arrangement (gjelder ikke barn under 12 år).

Dersom du blir syk eller får symptomer på luftveisinfeksjon under arrangementet må du isoleres og testes, eller reise hjem umiddelbart. Gi beskjed til arrangør så raskt som mulig. Du må også varsle eventuelle nærkontakter på arrangementet eller gi navnene til arrangør. Arrangør har hurtigtest du kan ta. Vær obs på at du ikke kan reise med kollektivtransport dersom du er smittet med korona.
 

Klubbaktivitet

Pr. 15. januar kan vanlig aktivitet i klubbene gjennomføres som normalt. Når aktiviteten er innendørs, anbefales det å dele klubben i grupper på omtrent 20 personer.
 

Arrangement

Aktivitet som er utover den vanlige klubbaktiviteten defineres som arrangement. Arrangement i regi av 4H (alle ledd og nivå) går under det myndighetene kaller «offentlige arrangement».

 • På innendørs arrangement uten tilviste plasser kan det være 30 deltakere.
 • På innendørs arrangement med tilviste plasser kan det være 200 deltakere.
 • På utendørs arrangement uten tilviste plasser kan det være 200 deltakere.
 • På utendørs arrangement med tilviste plasser kan det være 200 x 3 deltakere (altså totalt 600 deltakere i grupper på 200 med god avstand mellom gruppene).
 • På utendørs arrangement for barn og unge under 20 år er det ingen antallbegrensning.

Når deltakerne er under barn og unge under 20 år, regnes ikke voksenledere, arrangører og andre voksne som er nødvendige for å gjennomføre arrangementet som en del av antallet. 

Alle over 12 år skal bruke munnbind når man ikke kan holde en meter avstand.
 

Klubbrådgiversamling, styrevervkurs og fylkesårsmøter

I utgangspunktet arrangerer alle fylkeslag styrevervkurs, klubbrådgiversamling og fylkesårsmøtet på nyåret.

Fylkesårsmøtene vil bli gjennomført innen utgangen av mars – enten med fysisk oppmøte eller digitalt dersom det ikke lar seg gjøre med fysisk oppmøte.

Klubbrådgiversamlinger og styrevervkurs vil bli gjennomført som normalt om mulig. Det vil kunne variere fra fylkeslag til fylkeslag med tanke på når samlingen skal være, antall deltakere osv. Alle klubbrådgivere og klubbstyrer får beskjed av sitt fylkeslag.

Dersom det blir kurs og samlinger med fysisk oppmøte vil det selvsagt legges til rette for at deltakere kan holde avstand, sprite hender osv. Alle deltakere må teste seg for korona rett før arrangementet.
 


FOR ARRANGØRER


 

Verktøy for planlegging

Her finner du smittevernplakat, i tillegg til eksempler på risikovurdering og sjekkliste for koronaforsvarlige arrangement: Planlegging av arrangement.
 

Lokale og regionale tiltak

Alle arrangører må sette seg inn i om det er lokale eller regionale tiltak utover de nasjonale reglene og anbefalingene. Dette gjøres via kommunens nettside.

Her kan du f.eks. følge med på om smittetrenden er økende eller synkende i det område du skal arrangere.

Beredskap

Bruk 4H Norges beredskapsplan – før, under og etter arrangementet. Denne skisserer ansvar, organisering og rutiner ved uønskede hendelser og kriser. Beredskapsplanen gjelder alle ledd og nivå i organisasjonen. Beredskapsplanen har vedlegg, som f.eks. tiltakskort for epidemi og pandemi.
 

Mer informasjon

 

Ta kontakt

Dersom du er i tvil – ta kontakt med 4H-kontoret i ditt fylke.